สมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมวิถีไท

'เกษตรอินทรีย์ วีถีไทย' ก้าวใหม่ของเกษตรกร

เกษตรกร ไม่ว่าจะภาคไหน ๆ ก็มักประสบกับปัญหาเดียวกัน นั่นก็คือ  “หนี้สิน” ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จึงไม่รอช้าจัด งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 แนะทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการที่จะหลุดพ้นจากปัญหาที่ยากจะหาทางแก้ไขอย่าง “หนี้สิน” ด้วยวิธีแสนง่ายด้วยการยึดหลัก “เกษตรอินทรีย์ วิถีไทย” ที่มีมาแต่โบราณนั่นเอง

เริ่มที่ อ.ภาณุ พิทักษ์เผ่า นายกสมาคมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย จาก จ.สงขลา ที่ผันตัวจากอาจารย์ มายึดอาชีพเกษตรกรเพื่อพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ด้วยการเล็งเห็นถึงปัญหาหนี้สินที่เกษตรกรต้องเจอจึงทำให้เกิดแนวทางในการแก้ไข โดย อ.ภาณุ เล่าว่า “ในการเป็นเกษตรกรที่ดีนั้น อย่างแรกที่ควรมีนั่นก็คือ คุณธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการเป็นเกษตรกร เพราะหากเกษตรกรมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพแล้วนั้น ผลดีต่าง ๆ ก็ย่อม จะตามมาอย่างแน่นอนครับ อย่างที่จังหวัดสงขลา เราก็จะมีศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาให้เกิดเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และที่สำคัญที่สุดเกษตรกรของเราทุกคนยึดหลักความพอเพียงตามรอยพระราชดำริของในหลวงของเรา ยึดหลักเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย ทำให้ผลผลิตของที่นี่มีคุณภาพไม่ปนเปื้อนสารเคมี และที่สำคัญทำให้เกษตรกรที่นี่ปลอดหนี้สินได้อย่างเห็นได้ชัด”

โดย อ.ภาณุ ยังทิ้งท้ายในการ เลือกเป็นเกษตรอินทรีย์ วิถีไทยไว้อีกด้วยว่า “เกษตรกรถือเป็นผู้ที่ผลิตอาหารให้คนทั้งประเทศ หรือทั่วโลก ถ้าขาดคุณธรรมในการเป็นเกษตรกร ก็จะเป็นเพียงลูกจ้างในไร่นาเท่านั้น ยิ่งถ้าผลิตสินค้าที่ปนเปื้อนสารเคมีก็เหมือนเป็นการสร้างบาป ชีวิตเลือกได้ จงเลือกเดิน ตามแนวทาง เกษตรอินทรีย์ วิถีไทย เลือกใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เลิกสร้างบาปด้วยสารเคมีเพื่อชีวิตที่ดีไม่มีหนี้สิน” อ.ภาณุกล่าว